Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

 

Rosnący majątek finansowy oraz intelektualny firm w połączeniu z rosnącą konkurencją powoduje coraz większą potrzebę zabezpieczenia tych wartości. Ich ochrona dotyczy zarówno rozwiązań technicznych, jaki i odpowiedniej organizacji przedsiębiorstw.

Audyt to proces oceniania stanu bezpieczeństwa obiektów, mienia i procesów danej organizacji, pozwalający na uzyskanie informacji na temat aktualnego poziomu ochrony osób i mienia, jego stanu w odniesieniu do funkcjonujących regulacji prawnych, powszechnych standardów bezpieczeństwa, tzw. dobrych praktyk, oraz polityki bezpieczeństwa organizacji. Jednym z celów audytu bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu zabezpieczenia i zwiększenie efektywności zastosowanych rozwiązań, poprzez ujawnienie zasobów niewykorzystanych, bądź wykorzystanych niewłaściwie.

W ramach usługi zbadamy i ocenimy obecny poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie oraz przedstawimy szczegółowy raport z naszych działań. Sprawozdanie zawiera listę znalezionych luk w systemach zabezpieczających wraz z sugestiami odnośnie ich usunięcia.

Copyright (c) 2010 by Lingua-IT Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.